top of page

Byddaf yn ychwanegu fideos rheolaidd i'ch helpu trwy'r amser heriol hwn.

Cofiwch - yr unig beth y mae gennym reolaeth drosto yw ein hymateb, a bydd dewis ymateb tawel, rhesymol a chadarnhaol yn ystod her yn helpu i amddiffyn eich iechyd meddwl a'ch system imiwnedd.

Gwydnwch Cymunedol - Cloi!

Colli Rheolaeth a'n hymateb ofn

Diffodd a phwyso ailosod

Cefnogaeth gan Art & Soul Tribe a Mindset Mojo

Beth allwn ei reoli

Ailraglennu'r ymennydd

Sut i deimlo'n well

Taith gerdded yn y goedwig

Taith gerdded wrth y llyn

bottom of page